Draws & Rules

2020/21 Senior Interclub Draws

Men's 5 - Helensville Hybrids        Draw

Men's 6 - Helensville Choppers    Draw

Mixed 4 - Helensville Villians         Draw

2020/21 Tennis Northern Senior Interclub Rules      Rules

 

2020/21 Post-Christmas Junior Interclub Draws

Girls 11-12C - Helensville Hiflyers           Draw

Girls 13-15B - Helensville Hitters             Draw

Girls 16-18B - Helensville Girl Power     Draw

2020/21 Tennis Northern Junior Interclub Rules      Rules